Tag Archives: Kiến Thức Marketing

Marketing trong lĩnh vực Dược phẩm

Marketing trong lĩnh vực dược phẩm – ngày nay các loại dược phẩm đã được làm truyền thông quảng bá rộng rãi trên truyền hình. Ngành công nghiệp dược phẩm toàn cầu mang lại doanh thu hơn 364 tỉ USD vào năm 2001 – là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kiến Thức, Kiến Thức Marketing | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?