Tag Archives: Marketing trong ngành điện ảnh

Marketing trong ngành điện ảnh

Marketing trong ngành điện ảnh bắt đầu manh nha phát triển tại Việt Nam trong thời kì bùng nổ của phim thị trường Việt Nam sau thời kì lạm phát về phim chiến tranh. Có cầu thì mới có cung, nhất là khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kiến Thức, Kiến Thức Marketing | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?